Wie is Hans Teeuwen? Alle shows van Hans Teeuwen inclusief teksten Hans Teeuwen in de media Downloads Overige Info over deze website
Hans Teeuwen (49)
  Acteur
  Cabaretier
  Regisseur
  Zanger

Solo cabaret:
1995 - Hard & Zielig
1997 - Met een Breierdeck
2000 - Trui
2002 - Dat Dan Weer Wel
2004 - Industry Of Love
2011 - Spiksplinter

Duo/TV/radio:
1992 - Heist
1997 - Mannen v/d radio
2002 - Poelmo

Zanger:
2007 - Hans Teeuwen zingt

© Hans Teeuwen.net 2004-2015
A remy.tv production
Often plagiarised, never matched.

Bidden (#1 Trui)

Heer, ik weet dat ik zondig ben. Ik ben zondig want ik ben een mens, en wij mensen wij hebben uw enige zoon gekruisigd. Uw zoon, die ons de boodschap van liefde en vergeving kwam brengen. Jaaa… Jaaa… Als ik dan denk hoe dat allemaal gegaan is in die tijd. Gewoon die hele manier waarop, dat kan je niet maken. Als ik bijvoorbeeld alleen al denk hé. Bijvoorbeeld dan die doornkrans bijvoorbeeld, op zijn hoofd. Dat moet je eens proberen! Ik bedoel dat je zoiets verzint, natuurlijk oké! Maar dat ga je toch niet echt doen. Toch wil ik u in alle nederigheid om hulp vragen. Ik heb u nodig, om er vanavond een goede voorstelling van te maken. Voor mij en voor iedereen hier aanwezig. Kijk in zeker zin, ben ik natuurlijk ook een profeet. Wat is er nou ? Ja wat? Mijn boodschap, al denk ik wel dat er mij meer te vallen valt dan mij uw zoon. Ik wil u vragen mij te helpen er hier voor de mensen een onvergetelijke avond van te maken. Ik zou het echt waar, dat meen ik, ik zou het enorm waarderen. Ja, het is wel, ik moet er wel bijzeggen: ik zou het wel ook, wel een beetje raar vinden als u mij zou helpen. Dat wel: ja, per slot van rekening zijn er hele volksstammen die uh ja mishandeld worden hahaha enneuh ongeneeslijk ziek zijn…enneuh wat was die derde nou ? Er was er nog een... Oh ja die is ook goed! Verhongeren... En sommigen bidden zich dus echt helemaal scheel en blijven dan toch van mij almachtige hulp verstoken. Dus ja dan zou het toch wel heel erg vreemd zijn als u dan Hans Teeuwen in de Kleine Komedie zou helpen. Toch of? Ja: ik bedoel... Maar dat is goed, maakt niet uit. Niet geschoten is altijd mis? Zo is het ook! En er zijn heel veel mensen die er wel toch heel veel baat bij hebben... Heel veel sport mensen; voetballers en atleten. Die bidden allemaal, die bidden en die slaan een kruisje voor de wedstrijd , en als ze dan gewonnen hebben bedanken ze U, U; echt met naam en toenaam! Dus ja ik weet het ook niet. Misschien bidden die hongerlijders toch niet genoeg. Of is het misschien zo dat u zich gewoon wat meer concentreert op de succesvolle op deze wereld. Dat u aar wat meer mee heeft ofzo? Dat is geen kritiek trouwens hè! He hallo! Nee nee nee…Dat is geen kritiek: Ik snap het wel, ik zou er ook niet aan moeten denken om dag in dag uit naar dat gemekker van die arme hongerlijders te moeten luisteren, daar word je toch helemaal gek van! Ze zeggen altijd dat uw wegen ondoorgrondelijk zijn, en dat is zo hè! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Alles hè! Alles wat op de wereld gebeurt dat is onderdeel van een plan van God, een enorm vrij complex plan. Maar wat het is, kijk wij mensen snap je, wij zijn te klein, we zijn te nietig om dat enorme plan te doorgronden. Maar het mooie is: straks gaan wij dood. En dan komen wij in de hemel en dan legt ie dat allemaal uit hè! Dan legt ie het allemaal uit, oh man ik verheug me er echt op. Ik ben zo benieuwd, ik heb gewoon heel veel vragen waar ik mee zit, dingen die ik wil weten; waar ik benieuwd naar ben. Dus straks: ik ga dood, en dan kom ik in de hemel. Ennuh, hij is daar dan ergens. En dan vraag ik eerst aan iemand van ‘Hé, waar is ie?’ En dan zegt die dan hij is daar en daar ergens zo. En dan is hij daar, en dan ga ik naar hem toe en dan zeg ik ‘Ja God, ik wil het toch eens weten God. Leg me dat nou eens uit; waarom moest dat nou allemaal? Al die honger, al die ellende, al die ziektes, al die pijn, armoede, oorlog, kindermishandeling, kinderporno, de holocaust, waarom? Waarom moest dat? ‘ En dan zegt hij ‘Nou uh vanwege zus en zo en dit en dit en dit en dat’ En dan zeg ik ‘Ah aah ja... Ah natuurlijk! Ach ja, dan snap ik het ja! Valt nog mee dan toch?’ Om mijn goede wil te tonen zal ik nu met de hele zaal het Onze Vader bidden. Daar gaan we handjes in mekaar, kom op allemaal! En daar gaan we hè! Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel hè? Ja tuurlijk. Geef ons heden ons dagelijks... ’Brood!’ Lekker… En vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Ja dat is een beetje... Dat is een raar zinnetje vind je niet? Ik heb dat altijd een beetje een raar zinnetje gevonden. Want ik vind, het klinkt dan een beetje alsof hij een voorbeeld aan ons moet nemen, vind je niet? Alsof je eigenlijk tegen hem zegt van ‘Ja God, kijk wat jij moet doen God hè! Het is eigenlijk heel simpel hoor! Dat is euhm... Hé hallo? Een beetje er bijblijven hè! Kijk wat jij moet doen is... Euhm ja vergeef ons onze schuld zoals wij ja aan anderen hun schuld vergeven. Ja zo moet jij dat ook doen? Snap je wat ik bedoel hè? Ja maar snap je het ook! Ik vraag... Hé kijk me aan man!’ En leid ons niet in bekoring hé! Maar verlos ons van het kwaad. Amen. Wees gegroet Maria, de heer is met uw. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus: de vrucht van uw schoot. Hé dat is geil hè vind je niet? Heilige Maria, moeder van god, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. ‘Amen!’. Dank u wel!

Ja terecht!


Deze tekst is uitgetypt door een van de mensen achter Hans Teeuwen.NET of door een inzending naar Hans Teeuwen.NET, bij het overnemen van deze tekst gelieve dan ook een vermelding naar Hans Teeuwen.NET te plaatsen.

(< Ga terug)