Wie is Hans Teeuwen? Alle shows van Hans Teeuwen inclusief teksten Hans Teeuwen in de media Downloads Overige Info over deze website
Hans Teeuwen (49)
  Acteur
  Cabaretier
  Regisseur
  Zanger

Solo cabaret:
1995 - Hard & Zielig
1997 - Met een Breierdeck
2000 - Trui
2002 - Dat Dan Weer Wel
2004 - Industry Of Love
2011 - Spiksplinter

Duo/TV/radio:
1992 - Heist
1997 - Mannen v/d radio
2002 - Poelmo

Zanger:
2007 - Hans Teeuwen zingt

© Hans Teeuwen.net 2004-2015
A remy.tv production
Often plagiarised, never matched.

Indianen (#30 Mannen van de radio)

Maar als ik dan nu terugzie...
Ja.

..kan ik niet anders dan constateren dat de indianen, voor mij, als volk..

Ja.

..als cultuur. Dat die op mij de meeste indruk gemaakt hebben.

Ja.

En ik ken ze natuurlijk voornamelijk van de boeken.

Hmhm

Zoals die daar zijn geschreven door schrijvers..

Ja ja

Eh.. en vooral schrijvers uit het indianenmilieu oftewel die ermee vertrouwd waren. Dus niet iemand die maar uit zijn duim loopt te zuigen. Nee, een echte.. een oprechte affiniteit met het indianenvolk en hun cultuur..

Ja.

..daaraan heel nauw verbonden, was voor mij cruciaal in de afweging over de beslissing of ik al dan niet een boek zou lezen..

Ja ja.

..inzake de indianen, die als volk op mij veel indruk hebben gemaakt. En natuurlijk hebben ze hun slechte kanten.

Ja ja.

Gehad en nog steeds. Sommige zijn ook weer weggegaan, maar er zijn er ook weer nieuwe bijgekomen.

Jaja jaja.

Dus da's eigenlijk om het even.

Ja. Nou zijn er natuurlijk ook heel veel boeken daar komen indianen in voor, maar gaan voornamelijk over cowboys.

Ja precies. En dat zijn voor mij geen indianenboeken meer. Dat zijn voor mij cowboys en indianenboeken. Wat weer een totaal ander genre is, een hele andere sfeer vanuit gaat, wat een andere functie heeft binnen de maatschappij en binnen mijn ervaringen als lezer van indianenboeken.

Ja ja.

En dat wordt door heel veel mensen toch nog vaak verkeerd begrepen. Plus dat er weinig mensen zijn, eigenlijk ken ik ze zelf niet, die zichzelf deze vraag in precies deze formulering hebben..

..gesteld.

Gesteld. volgens mij bestaan die mensen ook niet.

Nee nee.

En maakt dat iets uit? Nee.. nee ook niet. Dus dan speel je eigenlijk quite.

Dus dan kan het van de ene kant...

..van de ene kant terug naar de andere kant. Dus een 'wip-effekt' zoals mijn vader dat noemde. Maar die is er...

...niet meer.

Niet meer.

Nee. Maar dan heb jij je dus heel erg gespecialiseerd in de indianencultuur?

Ja en wat mij opvalt is dat er dus in zo'n dorp..

Ja.

..zo'n indianendorp..

Ja.

Waar dan..

..tenten stonden..

Ja, wigwams.

Wigwams ja.

Dus de indiaan sliep in zijn wigwam en zette vallen.

Ja.

..om beesten te vangen, die dan door de squaw..

Ja.

..wat dus een indianenwijf is eigenlijk.. die maakte dan de bever of het hert, wat er dan ook gevangen was in de val die de indiaan had gezet, f en dat moet ik er nog even bijzeggen, met de pijl en boog.

Ja ja. Dat kon natuurlijk ook.

De indianen hadden dan een pijl en boog en dan joegen ze zo'n pijl bij een wild beest naar binnen, zodat ie van de pijn eigenlijk omviel..

Ja.

.. en stierf. En dus opgegeten kon worden.

En dat de huid dan weer voor andere dingen gebruikt kon worden.

Ja ja, zoals een nieuwe wigwam, als de oude kapot was.

En als er dan in een indianendorp, met van die wigwams, zeg maar een probleem was he? Was er dan een centraal aanspreekpunt of..?

Nou, dan kom ik bij twee mensen terecht. Of het opperhoofd..

Ja.

..die je kon herkennen door hij op zijn hoofd veel meer veren omhad.

Ja.

Of de medicijnman.

Oh, de medicijnman ja.

Ja de medicijnman wist ook vaak raad, of deed alsof 'ie raad wist. Want wat mij op is gevallen is dat de medicijnman vaak iemand was die dan een hoop hocus pocus.. poeha eigenlijk, en dan zo'n stokje dat ie dan vasthield en daar dan zogenaamd dingen mee kon..

Wat helemaal niet waar was?

..Wat helemaal niet waar was en zogauw als dat het dan was gaan regenen, dan zei hij van "Jaa, waarom denk jij dat het regent? Omdat ik net in mijn tent net heb staan te dansen als een halve gare." Terwijl, bewijs dat maar eens. Snap je?

Ja.

Die werden dan om advies gevraagd, wat ook weer verklaard waarom ze eigenlijk uitgeroeid zijn. Want als je het daarvan moet hebben..

Dan zit je niet goed.

..dan zit je, denk ik, sowieso, op een hellend vlak.

Ja ja. Op de schopstoel eigenlijk?

Op de schopstoel. Maar wat ze dan ook vaak deden, in de weekenden...

Ja.

..dan zochten ze een blanke en die namen ze dan mee.

Ja.

En die bonden ze aan een totempaal.

Oh.

Werd ie vastgebonden en gemarteld.

Ja.

En dan weer vrijgelaten, al dan niet.

Dat was in het weekend?

In de weekenden. Ja.

Was dat dat ze dan de haren d'r afsneden? Die kop d'r afsneden?

Ja, het 'scalperen'.

Scalperen..

..werd dat genoemd. Dan werden dus de haren, eigenlijk met het vuil erop, van de kop afgesneden. Met een tomahawk.

Een tomahawk?

Een tomahawk.

Wat is een tomahawk?

Een soort bijltje.

Oh.

En eigenlijk de uitdrukking 'het bijltje erbij neergooien'..

Ja.

Komt eigenlijk van 'de tomahawk laten liggen.. ergens'.

Ja.

Ja. Eigenlijk zou dat een betere, historisch gezien een correctere..

Etymologie zijn?

Ja. Om te zeggen..

.. 'Ik heb mijn tomahawk bij de wigwam laten liggen... ergens'

Ja. Dan raak je veel meer de kern van het gezegde zelf.

Nou snap ik hem ook.


Deze tekst circuleert op vele plaatsen op het internet en het is dus niet duidelijk wie deze tekst heeft uitgetikt, deze tekst komt uit een show van Hans Teeuwen en zodoende behoren alle rechten toe aan hem en zijn productiemaatschappij. Bij het overnemen van deze tekst gelieve een vermelding te plaatsen naar Hans Teeuwen.NET en/of een andere copyright vermelding.

(< Ga terug)