Wie is Hans Teeuwen? Alle shows van Hans Teeuwen inclusief teksten Hans Teeuwen in de media Downloads Overige Info over deze website
Hans Teeuwen (49)
  Acteur
  Cabaretier
  Regisseur
  Zanger

Solo cabaret:
1995 - Hard & Zielig
1997 - Met een Breierdeck
2000 - Trui
2002 - Dat Dan Weer Wel
2004 - Industry Of Love
2011 - Spiksplinter

Duo/TV/radio:
1992 - Heist
1997 - Mannen v/d radio
2002 - Poelmo

Zanger:
2007 - Hans Teeuwen zingt

© Hans Teeuwen.net 2004-2015
A remy.tv production
Often plagiarised, never matched.

Sociale intelligentie (#17 Industry of Love)

(rare stemmetje) Weet je wat jij aan het doen ben?…
Weet je wat dat is?…
Weet je wat het is wat je aan het doen ben?…
Ik kan zo zien wat jij aan het doen ben . zal ik zeggen wat jij aan het doen ben? Kan ik zo zien
Zal ik zegge? Ik kan zo zien wat jij aan het doen ben zal ik zegge? Zal ik zeggen wat dat is?
Zal ik zeggen wat jij aan het doen ben? Ik weet wat jij aan het doen ben. Zal ik zeggen wat dat is? Weet je wat het is …… hoogmoedswaanzin.

(Gesprek met Hans begint)
Halloow.
Hans: hoe gaat het?
Slecht. Ja met mije met mij gaat het heel erg slecht. Jaahh dat komt dat komt. Ik zit een beetje in een isolement, ik zit ik zit in een isolement. Ik zit in een ivorentoren.
Op een ivoren toren, op eenzame hoogte. En dat komt door mijn buitengewoon sterk ontwikkelde sociale intelligentie. Ik ben gewoon ik ben gewoon veel te slim. Das heel eenzaam want. Ik snap iedereen maar niemand snapt mij. En dat is heel eenzaam want dan zitten alle andere mensen die zitten die zitten dan zo samen zo van eh hé hoe zat dat nou? En dan ik helemaal in me eentje van eh owjaa. Das heel eenzaam, ik sal ik sal drie voorbeelden geeeven. Van mijn superieure inzicht in de menselijke natuur.

VOORBEELD 1

Een kind kineeeeeeehhhnge nge oh. En kindeh een kind een kintneéeee ngnou waass mJeéée
Een kintjuuu een knd grommmmsjs huhé een kinduuueeee een kindneéééééé ooooohhh. Een kind UEEEhghieee hieeee een kaaaaaaahhh een kind ghuaaaaaaaaaaaaaaahhhh. WHAHAHAH kijk daar staat ie met z´n trommeltje…AHA.

Een kind krijgt een rapport uitgereikt op school hè alstublieft dankje wel.
Het rapport is heel erg slecht, het kind stopt het rapport in de tas.
Maar in plaats van linea recta naar de ouders tegaan. Want zoals wij allemaal weten hebben ouders een bijna aangeboren behoefte om op de hoogte te willen blijven van de vordering van het kind op school. In plaat s daarvan stop het kind het rapport in de tas en gaat naar het Luna park, het pretpark. Om zicht te goed te doen aan de ritjes en de draaimolen suikerspinnen en het reuzenrad botsautootjes en wat niet alllll.
En dan zie ik dat kind en dan denk ik OOOHhhhh ik zie het al weet je wat dat is? Vluchtgedrag.

VOORBEELD 2

Een ehe eeneen man ehnmannmmhe eh ehn man MeHAAAAA mhep een man Mannaeh een mAh nggggnnnn enh thehee the thethe eehn maneeeehhhh maaannnn nggg een mAAAAAHHHhhHn hhnn ehn MEnuuuhEER een mAAAAAHHHHnethuue een maneenman eenmannneman enneuh man een maneenmanneman eh man eh man. Een man

Een man heeft een vaas, een hele mooie vaas een mooie grote vaas de man is heel blij met de vaas YEAAAHHHhh… per abuis stoot de man de vaas om bij lala so Pats kapot… hij dent ik moet hem lijmen. Lijmen lijmen LIJmenEEHHh LIJmenEEHHh Whahaha kijk daar staat ie met z’n trommeltje… de man denkt ik moet ehm lijmen maar dan denkt hij dat kan ik niet ik kan de vaas niet lijmen een andere moet de vaas maar lijmen ik kan de vaas niej lijmens en dan zie ik dat. Weet je wat dat is? Faalangst.

VOORBEELD 3

Eehn vrouAAAAAAAHHHHHh gngs hueen Huuuuunnnsss waallla EEEueee EEEEEEEeeeeehhhhhuuuuuueeeeehhhhh een VREUUEEEEEEE VROUW!

Een vrouw een vrouwvrouwvrouwvrouw vrouw
Een vrouw koestert tedere gevoelens voor een man HEEUUUEEEllll
De vrouw ligt naakt op bed en is pan klaar om de man te ontvangen.
Maar de man huivert… (rare terugdeinde beweging met beide armen)
De man wil niet net zoals de vrouw zijn troeven als natte lappen op tafel kwakken…
Hij houd de boot af weet je wat dat is? Bindingsangst.

Oohhh sociale inteligentie. Oh juk. Oh jij brenger van een ondraaglijke helderheid. Laat de nevel van het ongewisse postvatten in het landschap van mijn gedachtenwereld. Ik kan er niet meer tegen.
Ik kan er niet meer tehgentegn teeegnn teggnnnn theeeeeeeGen ik kan kan er niet meer teGEN NEEEEHHHh AAAHGEHHEEE AGGEHEEE WHAHAHAH kijk daar staat ie met een trommeltje…. Ik kan er niet meer tegen ik kan er niet meer tegen.
(hans) ik dacht wat een raar mannetje….


Deze tekst is uitgetypt door een van de mensen achter Hans Teeuwen.NET of door een inzending naar Hans Teeuwen.NET, bij het overnemen van deze tekst gelieve dan ook een vermelding naar Hans Teeuwen.NET te plaatsen.

(< Ga terug)